Om Koncernen

En hållbar partner med kompletta lösningar

Ohlssons Invest AB erbjuder hållbara helhetslösningar inom miljö- och återvinning, spol- och rörteknik, entreprenad och transport. Koncernen sysselsätter ca 600 medarbetare och omsätter nästan 1 miljard. Koncernbolagen verkar främst i södra Sverige och Stockholm/Mälardalen. 

Ohlssons Invest är koncernens moderbolag vars högsta syfte är att arbeta med strategisk och långsiktig utveckling av koncernbolagen. Gemensamt för alla koncernens bolag är det kompletta utbudet, det kund- och lösningsorienterade synsättet samt hållbarhetsarbetet. Att hållbarhet är en stor del av varje företags vardag ser vi som en självklarhet. 

Varje initiativ från Ohlssons Invest görs för att skapa bättre förutsättningar för koncernbolagen, både för sig och tillsammans, och för kunder och samarbetspartners. 

Med en stor portion ödmjukhet och ännu mer jäklar anamma verkar Ohlssons Invest som en hållbar partner med kompletta lösningar. 

Läs gärna mer om koncernbolagen här.