Aktuellt

Puls vinner upphandling om VA-tjänster i Helsingborg Stad

Puls vinner upphandling om VA-tjänster i Helsingborg Stad

Med start den 1/9 2020 tar Puls AB över uppdraget för spolning, filmning, inspektion, relining, dagvattenbrunnar och besiktning av oljeavskiljare i Helsingborg Stad.

Även Öresundskraft, NSR och Helsingborg Scen och Arena ingår i avtalet som sträcker sig till 31/8 2022 med möjlighet till förlängning i två år.

”Helsingborg Stad är kända för att vara den bästa miljökommunen i Sverige och vi ska göra vårt yttersta för att stödja dem i att förbättra sin resurshantering även på VA-sidan. Ett väl underhållet VA-system bidrar starkt till cirkulär ekonomi och där har vi hög kompetens.”, säger Kim Olsson, VD på Puls AB.

Theme picker

Nyhetsarkiv

123